Bestyrelsesmedlemmer: (GF 0404-2017)

Formand: MORTEN HANSEN, (valgt 2016)
SAGASVEJ 12, 3.TV,1861 FRB. C.  
Email:
dyffer@hotmail.com
M: 2687 4200 

VIBEKE DAMLUND, (valgt 2016)
SAGASVEJ 14.
ST. TH, 1861 FRB. C. 
Email:
vibe.damlund@gmail.com
M: 7248 7910

JAN BECH, (valgt 2017)
SAGASVEJ 12, 3.TH, 1861 FRB.

Email:
jbech@dadlnet.dk,
M: 4063 2140

KRISTIAN AGERBO, (valgt 2017)
SAGASVEJ 12, ST.TV, 1861 FRB. C
Email: kristian.agerbo@gmail.com
M: 2662 4818

MARTIN EKELUND, (valgt 2017)
SAGASVEJ 16, 4.tv, 1861 FRB. C
Email: chipsmeddips@gmail.com
M: 2988 4005SUPPLEANTER:

ANNA-SOFIE BJØRN JOHANSSON, (valgt 2017)
SAGASVEJ 14, 1TV. 1861 FRB. C.
Email: bjoernen.anna@gmail.com
M: 228 26707

CATRINE BOEL, (valgt 2017)
SAGASVEJ 12, 1.TH, 1861 FRB. C.  
Email: catrineboel@hotmail.com
M:2962 3998

 


Bestyrelsen har to opgaver:

-at varetage foreningens daglige drift

-at gennemføre generalforsamlingens beslutninger


Bestyrelsen består af frivillige beboere i andelsforeningen, som er valgt på generalforsamlingen. Vi har påtaget os dette arbejde af interesse for det sted vi bor.

Bestyrelsen er ulønnede, men formandens telefon bliver betalt og øvrige bestyrelsesmedlemmer får et årligt gratiale på kr. 1500.

Andelshaverne har mulighed for at stille forslag til bestyrelsen. Skriftlige forslag indleveres og vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned afhængig af opgavernes størrelse.

Der afholdes generalforsamling en gang om året, normalt om foråret. Her fremlægges beretning for året der gik, regnskab og budget.

Her kan man også blive bekendt med de planer, som bestyrelsen arbejder med.

Det er meget velkomment, at alle andelshavere deltager, og det er en god måde at møde folk fra foreningen samt få et større indblik i, hvordan foreningen fungerer.

Derudover forsøger bestyrelsen at holde andelshaverne orienteret om store og små ting i form af jævnlige opslag i opgangene.

 

 

 

 

Webmaster: Jan Bech jbech@dadlnet.dk - Du er meget velkommen til at komme med forslag til hjemmesiden